Privacyverklaring Huidverbeteringsstudio Mia Hendriks

Huidverbeteringsstudio Mia Hendriks, gevestigd aan Winston Churchilllaan 10 , 6137 EB Sittard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.salonmiahendriks.nl
Winston Churchilllaan 10
6137 EB Sittard
06-29079502

Mia Hendriks is de Functionaris Gegevensbescherming van Huidverbeteringsstudio Mia Hendriks. Zij is te bereiken via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Huidverbeteringsstudio Mia Hendriks verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., dan verwijderen wij deze informatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Huidverbeteringsstudio Mia Hendriks verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Ras
 • Gezondheid
 • Genetische gegeven

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Huidverbeteringsstudio Mia Hendriks verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Huidverbeteringsstudio Mia Hendriks verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Huidverbeteringsstudio Mia Hendriks neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Huidverbeteringsstudio Mia Hendriks) tussen zit. Huidverbeteringsstudio Mia Hendriks gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Nieuwsbrieven via MailChimp en online afspraken via Treatwell.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Huidverbeteringsstudio Mia Hendriks bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam > bewaartermijn: altijd > Doel: Behandeling/afspraak overleg; versturen nieuwsbrieven
 • Adresgegevens > bewaartermijn: Zolang als hij/zij klant is > Doel: Verjaardagskaart
 • Telefoonnummer > bewaartermijn: Zolang als hij/zij klant is > Doel: Behandeling/afspraak overleg
 • E-mailadres > bewaartermijn: altijd > Doel: Behandeling/afspraak overleg, versturen nieuwsbrieven
 • Geslacht > bewaartermijn: Zolang als hij/zij klant is > Doel: Behandelingswijze
 • Geboortedatum > bewaartermijn: Zolang als hij/zij klant is > Doel: Behandelingswijze; verjaardagskaart

Bijzondere persoonsgegevens

 • Ras > bewaartermijn: Zolang als hij/zij klant is > Doel: Behandelingswijze
 • Gezondheid > bewaartermijn: Zolang als hij/zij klant is > Doel: Behandelingswijze
 • Genetische gegevens > bewaartermijn: Zolang als hij/zij klant is > Doel: Behandelingswijze

Delen van persoonsgegevens met derden

Huidverbeteringsstudio Mia Hendriks verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Huidverbeteringsstudio Mia Hendriks blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Huidverbeteringsstudio Mia Hendriks zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Huidverbeteringsstudio Mia Hendriks wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Huidverbeteringsstudio Mia Hendriks neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.